Waarom statistische tools de sleutel vormen tot effectieve organisaties

Waarom statistische tools zo belangrijk zijn voor effectieve organisaties en IT-professionals
Khalid Toufik 4 oktober 2023
Leestijd

In de snel evoluerende wereld van informatietechnologie (IT) is data een van de meest waardevolle activa geworden. Het vermogen om gegevens te verzamelen, analyseren en benutten is cruciaal geworden voor het nemen van effectieve beslissingen en het optimaliseren van software-toepassingen. Statistische tools zijn krachtige hulpmiddelen waarmee organisaties deze doelen kunnen bereiken. Beheersing van deze tools maakt jou als professional dus goud waard. Dit is waarom…

Wat zijn statistische tools?

Statistische tools in de IT verwijzen naar software, algoritmen en methodologieën die gebruikmaken van statistische analyse om waardevolle inzichten uit gegevens te halen. Ze helpen patronen, trends, afwijkingen en correlaties in datasets herkennen, waardoor organisaties beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en hun strategische doelen kunnen bereiken.

Statistische tools: welke functies, voorbeelden en mogelijkheden zijn?

Data-analyse software

Tools zoals R, Python met bibliotheken zoals Pandas en NumPy, en commerciële oplossingen zoals SAS zijn ideaal voor data-analyse. Deze software biedt krachtige mogelijkheden voor gegevensmanipulatie, visualisatie en geavanceerde statistische analyse.

Hoe wordt data-analyse gebruikt in de retail?

Door middel van data-analyse kan een sportwinkel bijvoorbeeld het koopgedrag van klanten analyseren, populaire productcombinaties identificeren en die items strategisch naast elkaar in de webshop plaatsen, hetgeen leidt tot hogere verkoopcijfers.

Machine learning frameworks

Populaire machine learning-frameworks zoals TensorFlow en scikit-learn maken gebruik van statistische algoritmen om modellen te trainen voor voorspellingen en classificatie op basis van gegevens.

Hoe worden machine learning frameworks gebruikt bij financiële instellingen?

Een financiële instelling kan deze tools gebruiken om fraudedetectie te verbeteren. Het ML-model analyseert dan transactiegegevens en identificeert verdachte activiteiten op basis van afwijkingen van normaal gedrag. Hierdoor kan de instelling snel frauduleuze transacties detecteren en blokkeren. Daarmee minimaliseren banken financiële verliezen én verbeteren ze de beveiliging van klantaccounts.

Statistische modelleringstools

Deze hulpmiddelen zijn gespecialiseerd in het bouwen en valideren van statistische modellen, zoals regressieanalyses, tijdreeksmodellen en Bayesian inference.

Hoe worden statistische modelleringstools gebruikt bij de overheid?

Een overheidsinstantie kan statistische modelleringstools gebruiken om de impact van beleidsmaatregelen op de volksgezondheid te voorspellen. Door historische gezondheidsgegevens en bevolkingsinformatie te analyseren kunnen modellen ontwikkeld worden die de verspreiding van ziekten, zoals griep of COVID-19, voorspellen. Deze modellen kunnen helpen bij het plannen van volksgezondheidsmaatregelen, zoals vaccinatiecampagnes en ziekenhuisvoorbereidingen.

Business intelligence (BI) platforms

BI-tools zoals Tableau, Power BI en QlikView gebruiken statistische methoden om gegevens te visualiseren en dashboards te maken voor gegevensgestuurde rapportage.

Hoe worden business intelligence platforms gebruikt binnen de energiesector?

Een elektriciteitsbedrijf kan dankzij een business intelligence platform zoals Tableau of Power BI bijvoorbeeld gegevens van slimme meters en energieopwekkingssystemen verzamelen en analyseren. Het platform kan realtimegegevens over energieverbruik en productie visualiseren, waardoor het bedrijf inzicht krijgt in patronen, piekuren en efficiëntie. Die informatie geeft het energiebedrijf vervolgens de kans om de energiedistributie te optimaliseren, vraagvoorspellingen te doen en klanten te voorzien van gedetailleerde rapporten over hun energieverbruik. Hetgeen resulteert in zowel een verbeterde operationele efficiëntie en klanttevredenheid.

Waarom zijn statistische tools belangrijk voor effectieve organisaties?

Statistische tools bewijzen eens te meer: meten is weten. Dat zie je binnen organisaties die werken met statistische tools op verschillende manieren terug.

Gegevensgestuurde besluitvorming

Dankzij statistische tools besturen directies organisaties, mensen en middelen niet op basis van aannames, maar op basis van feiten. Door gegevens te gebruiken als bron van besluitvorming krijg je inzicht in de prestaties van systemen, netwerken en applicaties en kunnen managers en bestuurders efficiënter reageren op problemen en optimalisatiekansen beter identificeren en formuleren.

Proactieve probleemoplossing

Hier geldt het welbekende adagium: voorkomen is beter dan genezen. Het gebruik van statistische analyse maakt proactieve monitoring en probleemoplossing mogelijk. IT-teams kunnen potentiële problemen identificeren voordat ze systemen verstoren, waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT-diensten worden verbeterd.

Optimalisatie van bronnen

Door statistische analyses kunnen organisaties ook hun IT-middelen efficiënter beheren. Denk aan het optimaliseren van serverbelasting, netwerkbandbreedte en cloudresourcegebruik om kosten te besparen en de prestaties te maximaliseren.

Voorspellend Onderhoud

Statistische modellering maakt ‘voorspellend onderhoud’ mogelijk. Dit betekent dat IT-teams problemen kunnen identificeren voordat hardware of software uitvalt, waardoor ongeplande downtime wordt voorkomen. Fijn voor de planner, voor de IT’er en voor de klant. Niets is vervelender dan apparatuur die het ineens opgeeft.

Beveiligingsverbeteringen

Statistische analyse helpt cyber security-afdelingen bij het identificeren van verdachte activiteiten en potentiële beveiligingsbedreigingen. Dit is van vitaal belang in een tijd waarin cyberaanvallen steeds geavanceerder worden.

Welke risico’s neemt het toepassen van statistische tools met zich mee?

Hoewel statistische tools van grote waarde zijn, bestaan er ook uitdagingen. Deze hebben onder andere te maken met de grote afhankelijkheid van data en de kennis die nodig is voor een correcte toepassing ervan.

Dataprivacy en AVG

Met het verzamelen en analyseren van gegevens komt de verantwoordelijkheid om de privacy van gebruikers te waarborgen. Het is essentieel om te voldoen aan wettelijke vereisten en ethische normen bij het gebruik van persoonlijke gegevens. Organisaties zijn bijvoorbeeld verplicht om gebruikers correct te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Het Cambride Analytica schandaal uit 2018, waarbij de persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers werd gedeeld en gebruikt voor politieke profilering en beïnvloeding is een mooi voorbeeld van het niet respecteren van dataprivacy.

Kwaliteit van Gegevens

De nauwkeurigheid en integriteit van gegevens zijn van cruciaal belang voor statistische analyse. Slechte gegevenskwaliteit kan leiden tot onjuiste conclusies en beslissingen.

Een treffend voorbeeld van de mogelijke gevolgen van werken met fouten in de data is de NASA Mars Climate Orbiter in 1999. Het team dat verantwoordelijk was voor het ontwerpen van de stuwraketten gebruikte metrische eenheden, terwijl het navigatieteam de data in het imperiale systeem verwachtte. Dit resulteerden in onjuiste berekeningen, verbranding van de ruimtesonde (en daarmee 125 miljoen dollar) in de atmosfeer en een kostbare mislukking van het project.

Kennis, talent en vaardigheden

Het gebruik van statistische tools vereist bekwame analisten en datawetenschappers. Het is belangrijk om te investeren in training en ontwikkeling om de benodigde vaardigheden op te bouwen.

Een juiste toepassing van analytische tools vraagt naast goede kennis van de mogelijkheden ook kennis van wiskundige theorieën. Met beide voorkom je fouten. Onvoldoende kennis kan denkfouten veroorzaken, zoals selectief kijken naar gegevens nadat ze zijn verzameld en er achteraf patronen in zien, terwijl er eigenlijk geen causaal verband bestaat, ook wel de Texas sharpshooter fallacy genoemd.

Statistische tools essentieel voor de uitdagingen van de moderne wereld en IT-professional

Statistische tools hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop de IT-sector gegevens gebruikt en beslissingen neemt. Ze stellen organisaties in staat om efficiënter te werken, proactief problemen op te lossen, kosten te besparen en de beveiliging te verbeteren. In een wereld die steeds meer gedreven wordt door gegevens, zijn statistische tools essentieel geworden voor het succes van organisaties en data- en IT-professionals. Door te blijven innoveren en investeren in (kennis van) gegevensanalyse, kan ook jij de uitdagingen van de moderne digitale wereld met vertrouwen tegemoet treden.

Organisaties en jezelf ontwikkelen op het gebied van statistische tools en data-analyse?

Dat doe je natuurlijk bij House of Bèta. Check de mogelijkheden van een traineeship of opdracht op interimbasis bij House of Bèta.

Katie Putzes

Technisch Specialist Microsoft

Wil jij ook werken in de wereld van IT?

“TIJDENS MIJN TRAINEESHIP BUSINESS IT HEB IK ONTDEKT HOE BINNEN VERSCHILLENDE ORGANISATIES EN AFDELINGEN KLANTDATA EN BEDRIJFSPROCESSEN GEBRUIKT EN VERBETERD WORDEN.”

 

Deel dit blog