IT traineeship kiezen: houd rekening met deze trends en ontwikkelingen

Khalid Toufik 6 februari 2024
Leestijd

Tal van organisaties bieden een IT traineeship. Dat zijn leerzame startersfuncties in de IT die bestaan uit een combinatie van werken en opleidingen. Daarmee vullen deze organisaties een gat dat bestaat tussen de vraag naar IT’ers en het aanbod dat traditionele opleidingsinstellingen kunnen bieden. De ontwikkeling van traineeships IT hebben bovendien een belangrijk tweede voordeel. Organisaties die deze ontwikkelprogramma’s bieden zitten dichter op het bedrijfsleven. Dat maakt dat zij hun opleidingsprogramma’s sneller en wendbaarder kunnen aanpassen aan belangrijke trends en ontwikkelingen. In deze blog brengen we de trends en ontwikkelingen in beeld die starters en professionals helpen bij het maken van de beste keuze voor een traineeship en carrièrestart in de IT.

Digitalisering en automatisering

Kun je het nog een trend noemen als het onderwerp al dertig jaar bovenaan de agenda van zo’n beetje elke organisatie staat? Toch is de beweging van digitalisering en automatisering nog niet klaar. En dat zal de komende jaren waarschijnlijk zo blijven. In de praktijk blijken digitalisering en procesautomatisering onderdeel van een voortdurend proces. De fase van overgang van analoog naar digitaal werken was daarbinnen een eerste stap. Een die vervolgens een sterke behoefte aan kennis over data-opslag, databasemanagementsystemen en data-analyse met zich meebracht.

Maar de voordelen van die digitalisering en automatisering houden niet op bij data. Digitalisering heeft ook kansen geboden voor betere communicatie en samenwerking. Wat begon met e-mail, ontwikkelde zich snel naar fenomenen zoals instant messaging, Zoom-vergaderingen en tal van digitale projectmanagement tools zoals Asana en Jira, die het werk voor teams beter helpen organiseren en werken op afstand mogelijk maken. Ook andere belangrijke bedrijfsprocessen zoals klantinteractie, besluitvorming en analyse profiteerden hiervan.

Hoewel het bedrijfsleven flinke stappen heeft gezet op het gebied van digitalisering en automatisering, valt er nog veel winst te behalen. Dat maakt het thema nog altijd zeer relevant en professionals die met slimme software en tools processen slimmer kunnen inrichten van onschatbare waarde.

Cloud computing en SaaS-oplossingen

Cloud computing maakt softwaregebruik grenzeloos, omdat deze het leveren van IT-diensten mogelijk maakt zonder de fysieke infrastructuur van hardware en servers.  Het is schaalbaar, het biedt maatwerk aan gebruikers, het is toegankelijk en het beheer ervan gebeurt op afstand door cloudserviceproviders.

Het is dus niet gek dat ‘Software as a service’ (SaaS) oplossingen exponentieel groeien. Cloudgebaseerde software-platforms bieden organisaties mogelijkheden om klantgegevens te centraliseren, leads te volgen, verkoopkansen te beheren en marketingcampagnes uit te voeren vanuit één geïntegreerd platform voor verschillende stakeholders.

Een IT-traineeship moet daarom ook opleidingsmogelijkheden in cloudplatforms zoals AWS, Azure en Google Cloud bieden. En ruimte bieden voor kennisontwikkeling over SaaS-toepassingen die veel worden gebruikt in relevante bedrijfssectoren.

Data Privacy (by design) en Compliance

Bij de verwerking van grote hoeveelheden data komt steeds vaker ook de kwestie van privacy naar voren. Welke gegevens mag je verzamelen van gebruikers? Voor welke informatie moet je toestemming vragen? En wat zijn de termijnen om die informatie te bewaren? Binnen organisaties zijn tegenwoordig gelukkig vaak compliance officers, juristen en privacy- en security officers actief die alles weten van wet- en regelgeving. Toch is het nuttig voor IT’ers om op de hoogte zijn van de implicaties van privacywetgeving op data en IT-toepassingen.

Naast de bescherming, beveiliging, verwerking en opslag van gegevens zijn IT’ers medeverantwoordelijk voor het identificeren, rapporteren en aanpakken van datalekken. Ook spelen zij een rol in het integreren van privacyoverwegingen in alle stadia van de levenscyclus van een IT-oplossing. Dit noemt met ook wel ‘privacy by design’, een principe en werkwijze dat IT’ers helpt anticiperen in de ontwikkelfase in plaats van reageren na de implementatie van een oplossing.

AI en Machine Learning

Een bekende trend in IT met een directe impact op de toekomstige werkzaamheden van elke IT-professional is kunstmatige intelligentie (AI/Artificial Intelligence) en machine learning. Samen vormen ze de volgende stap in de automatiseringsontwikkeling binnen het bedrijfsleven.

Machine learning richt zich als subset van kunstmatige intelligentie (AI) op de ontwikkeling van algoritmen en modellen. Deze helpen computers leren en patronen identificeren in gegevens, zonder expliciete instructies te krijgen. In plaats van te worden geprogrammeerd om specifieke taken uit te voeren, kunnen machines met machine learning zelflerend zijn en hun prestaties verbeteren naarmate ze meer gegevens verwerken. Meer programmeren, met minder programmeurs dus. Worden developers straks het slachtoffer van hun eigen succes? Onwaarschijnlijk, als je voorstander bent van toepassing van machine learning en AI op zo veel mogelijk aspecten van het (werkende) leven. In die zin zijn de mogelijkheden zo goed als oneindig.

Bedrijven die IT traineeships aanbieden doen er dus goed aan om scholing op het gebied van AI en machine learning te bieden. En starters doen er goed aan om een traineeship daarop te selecteren.

Agile en DevOps

Een effectieve toepassing van IT draait niet alleen om techniek. IT gaat ook over cultuur, proces en methodiek. Hoewel er vast veel voorstanders zijn van een versnelde integratie van technologie in de samenleving, laat de praktijk zien dat weinig organisaties een volmaakte samensmelting van ontwikkeling en operatie hebben gerealiseerd. Er zijn wel IT-afdelingen die de Agile methodologie en DevOps benadering volledig hebben omarmd. Maar de cultuur binnen elke grote bank, overheidinstantie of multinational zo veranderen dat problemen primair vanuit een ontwikkelperspectief worden benaderd is een spel dat weinigen hebben uitgespeeld.

Werkgevers die een traineeship IT aanbieden begrijpen de behoefte van bedrijven aan meer flexibiliteit, snelheid en samenwerking tussen hun IT-afdeling en operationele teams. Trainees opleiden om die samenwerking en de efficiëntie van het ontwikkelingsproces binnen een organisatie te verbeteren is dus essentieel.

Jouw opties voor een traineeship IT

Er zijn verschillende organisaties die IT traineeships bieden. Je kunt voor een IT traineeship bijvoorbeeld aan de slag bij IT consultancy dienstverleners, bij softwarebedrijven of bij overheden zoals ministeries of de Belastingdienst.

Bekijk welke organisatie en welk traineeship het best aansluit bij jouw interesses en carrièredoelen, maar ook bij de belangrijkste technologische trends en ontwikkelingen. Veel succes!

IT Traineeship bij House of Bèta

Begin jij je traineeship zonder passende vooropleiding, wil jij je omscholen naar de IT of weet jij al in welke richting jij je wilt specialiseren binnen de IT? Het is allemaal mogelijk bij House of Bèta. Bekijk onze IT traineeships en solliciteer direct.

Katie Putzes

Technisch Specialist Microsoft

Wil jij ook werken in de wereld van IT?

“TIJDENS MIJN TRAINEESHIP BUSINESS IT HEB IK ONTDEKT HOE BINNEN VERSCHILLENDE ORGANISATIES EN AFDELINGEN KLANTDATA EN BEDRIJFSPROCESSEN GEBRUIKT EN VERBETERD WORDEN.”

 

Deel dit blog