House of Bèta: waarom een betere wereld begint bij… ‘techies’?

House of Bèta ontwikkelt professionals voor een carrière in data & IT.
Khalid Toufik 21 november 2023
Leestijd

In een wereld die gedreven wordt door technologische vooruitgang, zijn slimme IT’ers onmisbaar. De missie van House of Bèta: een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van die IT’ers. Door die ‘techies’ te ontwikkelen en analytisch talent kansen te bieden om dat talent nuttig in te zetten. Het zijn deze specialisten die de potentie hebben om de volgende grote tech-uitvinding te realiseren. Of in de loop van hun carrière honderden kleine uitvindingen te doen die een groot effect hebben. Met hun skills en nieuwsgierigheid maken onze specialisten werken makkelijker binnen organisaties, en het leven comfortabeler voor klanten en consumenten.

‘Choose Hard’, omdat de weg vooruit nooit makkelijk is

De House of Bèta campagne Choose Hard gaat over een belangrijk kenmerk van onze specialisten. Behalve een slogan is het vooral ook een uitnodiging aan slimme professionals om met hun vaardigheden iets waardevols te doen. We geloven dat in het aangaan van uitdagingen de sleutel tot duurzame groei en gestage vooruitgang ligt. Een gedachte die ook de basis vormt van ons eigen coachingsmodel IMPACT. De vooruitgang die daaruit ontstaat komt ten goede aan onze opdrachtgevers. Voor de verschillende opdrachtgevers die een belangrijke maatschappij functie hebben, zoals banken en overheden, betekent dit dat de klanten en consumenten die zij bedienen daar direct van kunnen profiteren.

Waarom data- en IT-specialisten zo belangrijk zijn

Het werk dat data- en IT-specialisten doen gebeurt meestal in de luwte. In kantoortuinen en studeerkamers werken zij aan tools en oplossingen die ervoor zorgen dat organisaties, afdelingen en professionals hun werk efficiënter kunnen doen. Er zijn weinig ontwikkelingen die organisaties effectiever maken en klantervaringen beter, waar geen IT’er aan te pas is gekomen. Of het nu gaat om de realtime tracking updates van een pakketje, het doen van een vooraf ingevulde belastingaangifte of het inchecken voor de trein met je pinpas. Zowel organisaties als consumenten profiteren van verbeterde operationele efficiëntie, datagestuurde besluitvorming en innovatie op basis van geavanceerde technologieën.

Technologie en automatisering bieden kansen

Waar de opkomst van kunstmatige intelligentie als volgende fase van de technologische revolutie voor sommigen een bedreiging vormt, biedt AI vooral ook kansen. Men wijst vaak en wellicht terecht op de gevaren voor menselijke autonomie, creativiteit en bestaanszekerheid. Maar deze technologische ontwikkeling biedt ook kansen.

Handen vrijmaken voor en bijdragen aan vooruitgang

De slimmere systemen, slimmere processen en automatisering waar onze specialisten aan werken zorgen voor verhoogde productiviteit. Niet zelden wordt de tijdwinst bij onze opdrachtgevers gebruikt om menskracht effectiever in te zetten. Die tijdwinst kan ook goed gebruikt worden om complexe strategische vraagstukken op te lossen.

Verhoogde productiviteit door slimmer gebruik te maken van technologie heeft ook organisatie-overstijgende voordelen. Het biedt ruimte om de arbeidsmarkt anders in te richten. Stel je een wereld voor waarin organisaties die werken aan belangrijke sociale en economische vraagstukken een meerderheid vormen en waarin capaciteit meer kan worden verdeeld op basis van maatschappelijk belang en minder op basis van financiële slagkracht. Het is waarschijnlijk dat data- en IT-specialisten ook een belangrijke en versnellende rol kunnen spelen bij die transitie.

De missie van House of Bèta

House of Bèta committeert zich aan de vormgeving van een toekomst waarin menselijk potentieel optimaal wordt benut. In deze toekomst maken mensen geen plaats voor technologie, maar werken mensen en technologie samen om een betere wereld te creëren.

Bijdragen aan die betere toekomst?

Bekijk dan onze vacatures en traineeships en kies hoe jij gaat bijdragen aan onze missie en visie.

 

Stefan de Hoop

Business Intelligence Specialist

Wil jij ook werken in de wereld van IT?

“Tijdens mijn opdracht voor Achmea kon ik bijvoorbeeld al snel aan de slag met een teamdashboard voor KPI’s. Daarmee konden we de prestaties beter meten en passend maken bij de visie en strategie van het team en het management.”

Deel dit blog