Nils Kampers

De verzekeringsbranche wacht een grote verandering: de overstap naar IFRS-17 (International Financial Reporting Standard). Maar waarin verschilt IFRS-17 nou precies van het huidige systeem? Waarom hebben verzekeraars het er al tijden zo druk mee? En wat voor impact gaat de invoering hebben op de lange termijn? In dit artikel vertelt praktijkexpert Nils Kampers, Principal Consultant Actuarieel bij House of Bèta, je alles wat je moet weten over deze nieuwe standaard.


Wat verandert er met de komst van IFRS-17?

IFRS-17 is de nieuwe standaard voor verzekeraars die bepaalt hoe zij hun cijfers moeten rapporteren aan aandeelhouders. Januari 2023 is het zover, dan treedt IFRS-17 in werking. Voor een verzekeraar is het opstellen van jaarrekeningen complexer dan voor veel andere bedrijven. Deze dienstverleners hebben te maken met een diversiteit aan uitkeringen en inkomsten, waarvan de hoogte ook nog beïnvloed wordt door externe factoren zoals gewijzigde rentes. De IFRS-17 standaard biedt hierin duidelijkheid en uniformiteit. Dat verbetert de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen, zodat beleggers beter kunnen inschatten welke verzekeraars winstgevend zijn. Hierdoor kunnen ze ook de verschillende types verzekeraars beter vergelijken: bijvoorbeeld Nederlands vs buitenlands of levensverzekeraars vs schadeverzekeraars. IFRS-17 moet financiële duidelijkheid en nog meer transparantie verschaffen in het verzekeringslandschap.

Het fundamentele verschil tussen IFRS-17 en de oude IFRS-4 zit hem met name in de manier waarop er nu in de verslaglegging wordt omgegaan met winsten die volgen uit verzekeringscontracten. Het oude systeem zegt feitelijk: bij die polis maak je dit jaar al de verwachte winst voor de héle looptijd. Dat wil IFRS-17 juist niet. Als die polis 30 jaar loopt, mag je ieder jaar maar 1/30ste van de winst boeken. De rest laat je op de balans staan. Best logisch, eigenlijk.

Meer focus op details en data met IFRS-17

IFRS-17 moet dus een duidelijker en eerlijker beeld van de verwachte winst bieden. Om dat te bereiken wordt bijvoorbeeld ook de beschikbare data per polisgroep geanalyseerd. IFRS-17 vraagt om een hoger detailniveau, waarbij elk onderdeel van de boekhouding geëvalueerd moet worden. Hierin schuilt een uitdaging voor de verzekeraars. De hele database moet worden bekeken in de berekening, van de actuaris tot de accountant en van de premiebetaling van de klant tot de jaarrekening van de verzekeraar. Verzekeraars hebben hele complexe dataketens, die bestaan uit verschillende IT-landschappen. Die systemen communiceren lang niet altijd onderling, wat problemen kan opleveren bij het rapporteren volgens IFRS-17. Dit heeft ertoe geleid dat veel verzekeraars ervoor hebben gekozen al hun systemen te herzien, zodat er een doorlopend en geautomatiseerd proces ontstaat. Dit gebeurt vaak in programmeer-oplossingen zoals C#.

Daarnaast moeten eventuele veranderingen in de verwachte winst worden meegenomen onder IFRS-17. Per polisgroep wordt dit in losse stappen berekend en beschreven in een mutatie-overzicht (Analysis of Change). Ook dit zorgt voor extra druk op de rekenkracht van de oude actuariële modellen, die dit niet altijd goed aankunnen. Geen wonder dus dat er veel vraag is naar nieuwe softwarepakketten, waarmee de voor IFRS-17 benodigde berekeningen snel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Oplossingen die werken in de praktijk

Natuurlijk moeten de nieuwe software-oplossingen het zwaardere rekenwerk wel aankunnen en verbeteren. Een uitdaging die hiernaast speelt, is het dagelijks gebruik van de systemen door de vaste medewerkers bij de verzekeraars. Daarin moet je zoeken naar een goede balans tussen vernieuwing en herkenbaarheid. Als de oude rekenmethodiek een bepaalde winstuitkomst gaf, zorgen wij dat de nieuwe rekenmethodiek dezelfde uitkomsten levert maar wel voldoet aan de nieuwe IFRS-17 vereisten. Daarmee los je het probleem op en laat je aan de klant zien dat de rekenmethodes in de basis hetzelfde zijn.

We zien daarnaast nog meer mogelijke uitdagingen bij de invoering van IFRS-17. Zo zijn bijvoorbeeld de verzekeringsproducten die worden gevoerd door een tussenpersoon lastiger te implementeren. De systemen van die tussenpersonen zijn mogelijk nog niet klaar voor de nieuwe eisen, hetgeen het verzamelen van data en daarmee de rapportage-eisen bemoeilijkt.

Op uitvoerend niveau zijn er dus nog wat hindernissen te nemen. Verzekeraars zullen aan de bak moeten om de laatste hindernissen voor januari 2023 te overwinnen. Vanuit House of Bèta blijven we onze opdrachtgevers daarbij ondersteunen met advies en personeel!

Meer weten over IFRS-17?

Als Principal Consultant binnen House of Bèta en de Redmore Group heb ik ruime ervaring opgebouwd met de transitie naar IFRS-17 bij opdrachtgevers zoals a.s.r. en Athora, zowel in de uitvoering als begeleiding van dit proces. Heb je vragen over IFRS-17, of over werken bij House of Bèta? Neem dan contact op!

Nils Kampers | Principal Actuarieel Consultant | nils.kampers@houseofbeta.nl | 0610224040

Nils Kampers

Principal Consultant

Wil jij ook werken in de wereld van IT?

Treed dan in de voetsporen van HoB’ers als Nils Kampers en solliciteer op een van de traineeships of vacatures!