Klant op de Koffie: Marcel van Delft, Hoofd Underwriting & Pricing bij elipsLife

Tycho Spanjer 9 augustus 2023
Leestijd

Het zijn zo op het oog hele verschillende organisaties, die bij nader onderzoek toch iets belangrijks gemeen hebben: een bijzondere focus op het welzijn van professionals. elipsLife verzekert professionals tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. House of Bèta biedt professionals de kans om een carrière als quant te ontwikkelen. De afdeling Underwriting & Pricing is de plek bij uitstek waar de quants van House of Bèta en elipsLife elkaar treffen. Marcel van Delft leidt die afdeling en vertelt ons wat de samenwerking tussen beide organisaties bijzonder maakt.


Wat is elipsLife voor organisatie?

ElipsLife is een inkomens- en overlijdensrisicoverzekeraar. We zijn een business to business-dienstverlener. We verzekeraar werknemers tegen de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid, maar doen dat dus via hun werkgever. De producten die we aanbieden lopen uiteen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot nabestaandenpensioenen. Die verzekeringen bieden we aan via onze business partners. Zij vormen het distributiekanaal.

Wat maakt elipsLife bijzonder als verzekeraar?

Als het gaat om onze pensioendienstverlening zijn we uniek in Nederland. Wij zijn de enige verzekeraar die wel risicodekkingen, maar niet het spaardeel voor de oudedagvoorziening aanbiedt. We werken ook samen met premiepensioeninstellingen (PPI). Deze pensioenuitvoerders mogen namelijk pensioenpremies innen voor de oude dag, maar van de wet geen risicodekkingen aanbieden. Gezamenlijk kunnen we de klanten dus zowel het spaardeel als het risicodeel aanbieden.

Als een werkgever de pensioenregeling onderbrengt bij zo’n PPI, kan dat risicodeel van het pensioen bij ons worden ondergebracht. We zijn een kleine verzekeraar, maar onze focus op risico heeft ons de afgelopen twaalf jaar wel een grote speler in deze markt gemaakt.

Welke rol heb jij binnen de organisatie?

Als Head of Underwriting & Pricing ben ik verantwoordelijk voor de tarieven van de producten van elipsLife. Die moeten we up-to-date houden en dus regelmatig herijken. Dat doen we op basis van demografische trends en analyses. Onlangs heeft iemand van House of Bèta bijvoorbeeld voor ons een van de parameters, de kans dat iemand herstelt, opnieuw onderzocht en op basis hiervan hebben we deze aangepast.

Op mijn afdeling is de afhandeling van offerteverzoeken een andere belangrijke taak. Hierbij maken we continu de afweging of er voor individuele offertes redenen zijn om af te wijken van het standaardtarief.

De derde taak van mijn team is het onderhouden en verbeteren van onze tooling en data ontsluitingen ten behoeve van de hierboven genoemde analyses. Daarnaast zit ik zelf in de directie waarin ik samen met mijn collega’s de focus heb om onze bedrijfsvoering continue te verbeteren. Dus hoe kunnen we dingen slimmer en efficiënter doen, maar ook: hoe kunnen we onze business binnen de markt verder laten groeien.

Wat maakt werken bij elipsLife als Head of Underwriting & Pricing leuk?

Wat mijn werk zo leuk maakt is dat geen dag hetzelfde is. Het klinkt cliché, maar het is echt zo. Dat kunnen sommigen zich misschien moeilijk voorstellen. Ik maak wel eens de grap dat als ik op een feestje zeg dat ik bij een verzekeraar werk, dat ik dan heel snel alleen in een hoekje sta. Voor buitenstaanders lijkt dit werk misschien saai, maar niets is minder waar. Het werk is enorm dynamisch. Elke dag ligt er wel een vraagstuk op mijn bureau dat opgelost moet worden. Voor iemand zoals ik, een econometrist en actuaris, is dat geweldig.

“Elke dag ligt er wel een vraagstuk op mijn bureau dat opgelost moet worden. Voor iemand zoals ik, een econometrist en actuaris, is dat geweldig.”

Kun je nog een voorbeeld noemen van zo’n vraagstuk op de afdeling Pricing & Underwriting?

Zoals ieder jaar wilden we ook begin dit jaar als organisatie een inschatting maken over hoeveel premievolume we naar verwachting zouden hebben aan het eind van het jaar. Om dat premievolume te berekenen werk je met heel veel data. Denk hierbij aan contracten die verlengd worden, nieuwe klanten, maar ook bewegingen bij bestaande klanten qua deelnemersbestanden bijvoorbeeld. Niet alle benodigde data was op dat moment volledig beschikbaar en voor een deel moeten we bepaalde ontwikkelingen ook schatten. Alles bij elkaar opgeteld ligt er dan een leuke puzzel op je bord. Ik vind het leuk om met mijn collega’s te sparren, te zien hoe de wereld om je heen beweegt en te komen tot een afgewogen inschatting.

Wat voor professionals lopen er rond binnen Pricing & Underwriting?

Onze mensen zijn vooral kwantitatief geschoold en onderscheiden zich met name door hun mentaliteit. Zoals in ieder bedrijf, gaan er ook bij elipsLife dingen wel eens niet optimaal. Je hebt mensen die hierover klagen en soms hier ook in blijven hangen. Maar er zijn ook mensen die even klagen maar snel overgaan naar kijken hoe het opgelost kan worden. Ik ben er trots op dat onze mensen in die laatste categorie vallen.

Voorbeeld: een aantal jaar geleden werden wij door ons hoofdkantoor in Zwitserland gevraagd hoeveel offertes we hebben gedaan én wat het premievolume  in die offertes is. We hadden geen centrale database hiervoor en dus was de enige oplossing om handmatig alle offertes te openen en cijfers op te tellen. Omdat er geen centrale oplossing kwam vanuit ons hoofdkantoor hebben we toen besloten om een van onze werkstudenten een SQL database te laten maken en die te koppelen aan onze offertetools. Zodoende konden we bij iedere offerte alle details opslaan in een centrale database. Die datastructuur is nu gepromoveerd tot de centrale database die binnen elipsLife wereldwijd gebruikt wordt.

“Een van onze werkstudenten heeft toen een SQL database gebouwd om die informatie in op te slaan. Die datastructuur is nu gepromoveerd tot de centrale database die binnen elipsLife wereldwijd gebruikt wordt.”

Wat is de toegevoegde waarde van House of Bèta voor jullie?

Allereerst is het een kwestie van capaciteit. Indien wij een tekort aan resources hebben, moeten we gewoon productie kunnen blijven draaien. Pricing is een complex proces dat gebruikmaakt van actuariële analyses en wiskundige modellen om premies nauwkeurig te bepalen. Voor de processen binnen pricing hebben we mensen nodig die kwantitatief geschoold zijn. We hebben wel formules in onze pricing tools zitten, maar je moet ze ook kunnen duiden en snappen hoe de pricing werkt. Daar heb je echt een quant voor nodig en House of Bèta heeft ons al diverse malen geholpen om relatief snel goede quants bij ons in te kunnen zetten.

Ik vind de opzet van House of Bèta mooi. Je kunt je tot in lengte van dagen via opdrachten blijven ontwikkelen, maar je kunt op een gegeven moment ook zeggen: ik ben voldoende opgeleid, ik stap graag over naar mijn opdrachtgever. Het detavast-concept is voor elipsLife in sommige gevallen een interessant alternatief.

Daarnaast is House of Bèta in staat om mensen uit de markt te blijven halen. Dat is niet makkelijk in deze arbeidsmarkt. Die mensen worden vervolgens op verschillende niveaus opgeleid, van rekenaar tot actuaris. Dat houdt House of Bèta en Talent&Pro aantrekkelijk voor opdrachtgevers.

“Daarnaast is House of Bèta in staat om mensen uit de markt te blijven halen. Dat is niet makkelijk in deze arbeidsmarkt.”

Ook opereert House of Bèta met haar focus op werving en ontwikkeling van quants als een soort extern HR voor ons. Ik zie dat House of Bèta meer doet dan alleen opleidingen bieden aan professionals. In mijn rol als docent aan het Actuarieel Instituut heb ik bijvoorbeeld met House of Bèta samengewerkt om de opleiding Actuarieel Rekenaar aan te passen. Er wordt goed meegedacht met opleiders om de inhoud te verbeteren, maatwerk te bieden en het programma aan te passen aan veranderingen binnen de markt.

Die sterke focus op medewerkers zag ik ook tijdens een inspiratie-avond bij House of Bèta voor actuarieel rekenaars, waar ik was uitgenodigd om te komen spreken. elipsLife en House of Bèta werken zo op verschillende manieren samen om getalenteerde quants voor ons werkveld te behouden en te inspireren.

Katie Putzes

Technisch Specialist Microsoft

Wil jij ook werken in de wereld van IT?

“TIJDENS MIJN TRAINEESHIP BUSINESS IT HEB IK ONTDEKT HOE BINNEN VERSCHILLENDE ORGANISATIES EN AFDELINGEN KLANTDATA EN BEDRIJFSPROCESSEN GEBRUIKT EN VERBETERD WORDEN.”

 

Deel dit blog